Emma i köket

Emma i full färd med baket.

En mycket trevlig och uppskattad nyöppning av kaféet ägde rum den 11 februari 2024.

Det blev välbesökt och alla hade bara gott att säga om dagen.

Det lovar gott inför framtiden.

Oscar och Emma