Richard Murray höll ett välbesökt föredrag

Richard Murray höll ett välbesökt föredrag i på Ekermanska tisagen 6 sept. 2022 om de jätteparkersom finns runt om i världen. Margaretha Hahne tog entré och Stella Fare presenterade talaren. Sedan blev det rusning till bokbordet och boken, en tegelstenen på 2,5 kg sålde slut direkt.