114 – Karbidlampa med vit glaskupa

Föremål från Långholmens fängelse

av Stella Fare 29 jan 2023

Ekermanska Malmgården består egentligen av flera hus som är sammanbyggda till en länga. I den västra delen finns en övervåning med tre rum. I det bortersta rummet närmast Årstaviken har sedan långt tid tillbaka hembygdsföreningen förvarat en samling verktyg som enligt tradition stammar från Långholmens fängelse. Hur dessa föremål sammanlagt 114 till antalet egentligen hamnade i malmgården är höljt i dunkel. Sökande i föreningens arkiv har inte kunnat ge något svar på hur alla dessa verktyg av skiftande ålder och karaktär överlämnades i hembygdsföreningens vård. 

Långholmens fängelse lades ner i mitten av sjuttiotalet. Efter att staten överlämnat byggnaderna till Stockholms stad sjösattes en utredning om hur området skulle förvaltas. Många vilda idéer var i svang men till slut enades man om att ön skulle reserveras för rekreation och att den största byggnaden i komplexet, det så kallade Centralfängelset från 1874 skulle rivas. Detta skedde på våren 1982 med hänvisning till att ön på så sätt skulle bli grönare och mer tillgänglig för fritidsaktiviteter. En hundraårig byggnad som rymt närmare 500 fångar och som speglade sin tids syn på brott och straff gick därmed i graven.

Under resans gång var Långholmsgruppen bestående av engagerade söderbor en viktig aktör. I den gruppen ingick personer från Högalids Hembygdsförening som bildats 1973. Det kan ha varit i detta sammanhang som verktygen skänktes till Hembygdsföreningen. Kanske skedde det som en räddningsaktion för att föremålen inte skulle hamna på soptippen. I föreningens protokoll från denna tid finns dock inga beslut om detta noterat. Det är således endast en hypotes att kontakten mellan hembygdsföreningen och Långholmsgruppen är orsaken till att dessa verktyg hamnade på Ekermanska Malmgårdens övervåning och att samlingen kom att döpas till ”Fängelsemuseet”. 

I samband med en ommöblering av övervåningen har en inventering av föremålen skett och vi har kunnat identifiera nästan varje föremål och vad de använts till. Vår styrelsemedlem Piamaria Hallberg tidigare antikvarie på Stockholms Stadsmuseum har med sin kunskap kunnat göra en professionell bedömning. De flesta är enkla och högst primitiva verktyg som bär spår av användning. En del av föremålen verkar inte ha samma ursprung utan har tillförts samlingen från annat håll. Huvuddelen tycks dock vara från fängelsets verkstäder och arbetsgruppen som arbetat med att dokumentera samlingen är klar över att de hör hemma i hembygdsgården. Långholmen är en del av Högalids församling och därför har vi ansvar för att historien om dessa föremål får en djupare belysning. Gruppen beslöt att först digitalisera samlingen och göra den tillgänglig på vår hemsida. Fotograf har varit vår webbmaster Tomas Lindvall som till sin hjälp haft Stella Fare, Piamaria Hallberg och Maud Kjellholm.

Vår förhoppning är att bilderna som nu kan ses här på hemsidan ska väcka till liv minnen om äldre tiders hantverk och fängelsehistoria. Styrelsen kommer att ha en studiecirkel under året för att lära sig mer om fängelset och vilken roll arbetet i verkstäderna spelade för fångarnas dagliga liv. Vi planerar ett nytt fängelsemuseum på övervåningen där verktygen sätts in i sitt sammanhang och hoppas att denna utställning kan stå klar till vårt jubileum den 6 juni.