Högalids Hembygdsförening

Vi är en ideel förening ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

Styrelsen

Margaretha Hahne                  ordförande

Stella Fare                             vice ordförande

Katarina Westman                  sekreterare

Lolita Sjödin                           kassör

Per Granfall

Piamaria Hallberg Winter

Stellan Gustavsson

Lennart Ploom

BLI MEDLEM

Årsavgiften är 175:- för enskild medlem och 225:- för familj. Fritt medlemskap för personer under 25 år.

inbetalas på BG 5125-1650

Medlemsavgiften löper per kalenderår. Betalar du efter 15 november gäller det för nästkommande år.

Glöm inte ange ditt namn och adress! 

Vi ser gärna att du lämnar en mailadress så vi kan skicka nyhetsbrev och kallelser via mail. 

Om du redan är medlem kan du maila din adress till malmgarden@ekermanska.se


StadgarHär nedan kan du läsa protokollet från senaste årsmötet. Protokollet är justerat. Dokument gällande inventarier som fastslogs på senaste årsmötet.