Trädgården är bara ett fragment av en gång vidsträckta odlingar. Men ännu finns fruktträd och bärbuskar. Här finns också ett lusthus. Det har ursprungligen stått bakom ett plank vid 

Lilla Skinnarviksgränd. Det Malmqvistska lusthuset byggdes en gång på Torkel Knutssonsgatan 22. 

Där låg den Malmqvistska gården som anlades av Gustaf von Soldan. Jonas Peter Malmqvist 

köpte gården 1852 och öppnade där en barnuppfostringsanstalt i kristlig anda. Då gården försvann flyttades lusthuset.

Lusthuset


Framsidan

Trädgården