Ekermanska Malmgården består av två sammanbyggda hus som båda haft tillbyggnader. Huset är därför väldigt långt. Äldst är den del som innehåller ett gammalt kök med vedspisar. Det huset är från slutet av 1600-talet. I huset finns bevarat ett par vackra kakelugnar från 1700 – och 1800 talen. 
Även en del  inredningsdetaljer är bevarade från äldre tider. 
I exteriören är de gedigna fönsterluckorna och de gustavianska dubbelportarna från 1700 – talet  kvar liksom det mesta av fasaden. Malmgården moderniserades varsamt på 1980-talet.