Rapport från föredrag om Anna Lindhagen

Den 15 november kom Suzanne Lindhagen till Ekermanska och höll ett välbesökt föredrag om Anna Lindhagen, miljökämpen vars ryktbarhet bara växer.

Åhörarna fick höra om alla hennes engagemang för freden, för barnen och Stockholms gamla trähus. Det var ett föredrag som inspirerade och gav besökarna råg i ryggen. Anna Lindhagen var ofta hånad och kritiserad för sin vurm för trädgårdar och de fattigas små kåkar på Södermalms bergsbranter. Idag är Stockholm den enda huvudstad i världen som har ett sådant kulturarv bevarat.

Utan Anna Lindhagen hade varken Skinnarviksberget, Mariaberget, Vita Bergen eller Åsöberget haft några gamla trähus kvar. Då hade vi fått nöja oss med fotografier.