Kalender

Lagom till vårt jubileum den 6 juni blev vår historiska kalender över Högalid klar!

Kalendern gäller från juli 2023 till och med juni 2024. Den är alltså möjlig att använda redan i sommar. 

Varje uppslag har en historisk bild från stadsdelen med texter författade av Stella Fare. Högalid dominerades förr av fabriker och stora anstalter för gamla och sjuka. Utefter stränderna låg vedupplag och båtvarv. Ännu på 1930-talet fanns stora odlingar som Zinkensdamms gård kvar. Skillnaden mot dagens bostadstäta och livliga stadsliv är stor. 

Bilderna kommer från Hans Björkmans samling och är bearbetade av honom med hjälp av ett program som omvandlar svartvita fotografier till färg. Motiven kommer närmare oss på så sätt och verkar lite mindre ålderdomliga.

Vill du köpa vår kalender går det bra att beställa den från oss. Skriv till malmgarden@ekermanska.se

Den kostar 100 kr +frakt.